Most Cited

1
Landscape Evaluation and Reconstruction Strategies of Scenic Recreation Bamboo Forests in Southwest China
LIU Ge-yan, WANG Yu-qian, HUANG Yin-shu, SHENG Zhi-yi, HUANG Xiao, CHEN Qi-bin, JIANG Ming-yan
2020, 39(2): 66-73.
Abstract(3982) PDF(193)
2
Bamboo Weaving Technology in Sichuan Province
WU Jie-yu, CHEN Hong, WU Zhi-hui, FEI Ben-hua, ZHNAG Wen-fu
2020, 39(1): 90-94.
Abstract(880) PDF(200)
3
The Optimization of Bamboo Heat Treatment Process
HONG You-you, WENG Fu-jin, PAN Xin
2020, 39(2): 45-50.
Abstract(1816) PDF(265)
4
The Influence of Developing Understory Economy of Moso Forests on Rural Revitalization——A Case Study of Quzhou City, Zhejiang Province
XIU Cheng-ming, YU Hai-han, GAI Xu, ZHANG Jia-jia, BIAN Fang-yuan
2020, 39(2): 79-84.
Abstract(514) PDF(72)
5
The Response of Stoichiometry of Leaf Carbon,Nitrogen and Phosphorus of Phyllostachys edulis Forests to Altitude
HUANG Shu-rong, XIE Yan-yan, CHEN Shuang-lin, GUO Zi-wu
2020, 39(1): 73-78.
Abstract(1561) PDF(100)
6
Identification of Key Areas of Visual Landscape in Yixing Bamboo Sea Based on Sensitivity-Subjective Preference Matrix
JIANG Xiao-yu, FAN Shao-hui, YIN Zi-xu, WANG Shu-mei, GUAN Feng-ying
2020, 39(3): 78-90.
Abstract(538) PDF(55)
7
Research Progress of International Bamboo Forest Carbon Sequestration in the Last 30 Years Based on Bibliometric Analysis
ZHANG Hong-yan, ZHOU Yu-feng, ZHANG Yuan, XU Xiao-jun, LI Chong, XU Lin
2020, 39(1): 13-23.
Abstract(1574) PDF(103)
8
The Application of Bamboo Fiber in Automobile Composites
ZHANG Yi
2020, 39(2): 89-93.
Abstract(539) PDF(90)
9
Research Progress of Bamboo Dyeing
YANG Si-qian, WANG Hong-yan, YUAN Shao-fei, LI Qin
2020, 39(2): 4-10.
Abstract(1613) PDF(463)
10
Bamboo Weaving Process Characteristics in Yunnan
SHI Jiang-jing, WEI Ke-liang, FEI Ben-hua, MA Xin-xin, CHEN Hong
2020, 39(1): 86-89.
Abstract(867) PDF(88)
11
Preparation and Characterization of Activated Carbon from Bambusa blumeana Schult.f with Steam Method
YING Wei-jun, ZHONG Jin-huan, ZHAO Ke-yu, ZHANG Wen-biao, HONG Rong-ping, QIU De-bin
2020, 39(3): 67-72.
Abstract(595) PDF(96)
12
Effects of Slow-Release Fertilizer and Its Application Method on the Photosynthetic Characteristics of Phyllostachys violascens
HU Jun-jing, HE Qi-jiang, HUA Jin-xin, TIAN Nan, LEI Yi-chen, CAI Ting, CHEN Li-hua
2021, 40(1): 38-43.
Abstract(410) PDF(61)
13
Equilibrium Moisture Content and Dimensional Stability of Flattened Bamboo Softened by High Temperature Saturated Steam
YU Wen-jun, YING Wei-jun, ZHONG Jin-huan, ZHANG Wen-biao
2021, 40(1): 27-31.
Abstract(487) PDF(72)
14
Dilemma and Countermeasures of Bamboo Industry in Ningbo
ZHANG Bo, LU Ting, ZHANG Ning, LU Yun-feng, LU Zhi-ming
2021, 40(2): 74-79.
Abstract(383) PDF(52)
15
Improvement of Structural Strength of Furniture Based on Finite Element Analysis
HUANG Peng-fei, LI Fang-fei, ZHANG Lei
2021, 40(4): 13-21. doi: 10.12390/jbr2022016
Abstract(412) PDF(69)
16
Research on Industrialized Development of Bamboo Culture Under the Background of Rural Revitalization——Based on Symbolic Interaction Theory
BI Chang-xin, LI Xin-le
2022, 41(1): 29-34. doi: 10.12390/jbr2022013
Abstract(404) PDF(97)
17
Impact of Different Nitrogen Fertilizer on Growth and Development of Bambusa emeiensis Shoots
TAN Jia-rui, CHEN Yu-peng, XU Gang, REN Peng, CAO Ying, HU Shang-lian
2020, 39(1): 79-85.
Abstract(1397) PDF(62)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:6
 • To
 • Go